Qui som?

El febrer de 1993 neix l’Aula d’Extensió Universitària de Sant Andreu entre d’altres que es van crear arreu de Catalunya.

L’organització de l’Associació es basa en la feina voluntària dels seus socis.

L’Aula té uns Estatuts aprovats per la Conselleria de Justícia el dia 18 de febrer de mil nou-cents noranta-tres, inscrita en el registre d’Associacions de la Generalitat amb el núm 14.421 de la Secció 1ª de Barcelona.

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Les funcions, drets i deures de la Junta Directiva estan descrits en el Capítol IV dels Estatus.