Aula Sant Andreu: conferències, sortides i altres activitats

Què és l’Aula Sant Andreu?

És una associació de caràcter cultural, fundada el febrer de 1993 amb la finalitat de fomentar una acció cultural permanent en les persones adultes interessades en la seva formació

L’Aula Sant Andreu està tutelada per la Universitat Pompeu Fabra, que vetlla per la qualitat i el nivell cultural de les classes que s’imparteixen, i està adherida a AFOPA (Agrupació de Formació Permanent i de les Aules per a la Gent Gran de Catalunya).

Expressament es declara que l’Associació no té cap ànim de lucre

El propòsit és ampliar coneixements a la gent gran sobre temàtiques relatives a diverses matèries: sociològica, tecnològica, científica, artística o mèdica  entre altres que puguin ser del seu interès.

Què fem?

Per aconseguir els seus objectius, l’Aula Sant Andreu organitza activitats que tenen com a finalitat contribuir a divulgar la cultura, la ciència, les arts i el coneixement en general.

Posem a disposició de tothom que hi estigui interessat alumnes/socis o els que en el futur es puguin associar:

Conferències setmanals, (cada dijous) impartides durant tot el curs lectiu, per professorat de reconeguda solvència que tenen lloc a l’Auditori de la Biblioteca Ignasi Iglesias al Centre Cultural Can Fabra.

Cursets monogràfics, Tallers i Seminaris, (de quatre a sis sessions) periòdicament  s’imparteixen aquests cursets que, per la seva especificitat, van adreçats als qui volen aprofundir en temes més concrets. Tenen lloc a la l’Auditori de la Biblioteca Ignasi Iglesias al Centre Cultural Can Fabra.

Sortides Culturals (amb periodicitat pràcticament mensual): es fa una proposta de visita a centres d’interès o esdeveniments populars de caire festiu de país, i també excursions. 

Sortides Lúdiques(amb periodicitat mensual): organitzem sortides amb grup per anar al Teatre, Concerts de música a l’Auditori, al Palau de la Música o al Liceu.