Fageda d’Olot. Volcans

 15 de novembre       08:30hores

Sortida en autocar des de la Parroquia de Sant Andreu a les 08:30 hores

Visita espai cràter d’Olot
Coordina la activitat:   
Teresa Martín
Preu de la Excursió serà 59.-€. per soci
 
Que es farà efectiva en el moment de l’inscripció.