0613-Mines de Sal de Cardona

 13 de Juny 2023

Sortida Plaça Orfila a les 08:30 h

una parada en ruta per esmorzar no inclos

 

Visita a les mines de sal, Cardona i Manrresa

 

Preu 57 € per soci
Que es farà efectiva en el moment de l’inscripció.
Inscripció  del 25 de  Maig al 8 deJuny
Coordina la activitat:    Teresa Martín